Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất Đặc Biệt

Liên hệ báo giá

Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất Đặc Biệt là sơn siêu kháng kiềm, kháng muối, chống thấm tốt, chống mốc, chống nóng.

Mã: Kiềm Ngoại Đặc Biệt Danh mục: